khách hàng

March 25, 2015

Dịch vụ đánh bóng đá Marble KH Tòa nhà Cafe Trung Nguyên, Q1

1. Mô tả dự án Dịch vụ đánh bóng đá Marble tòa nhà tập đoàn Cafe Trung Nguyên, Quận 1 2. Công việc đã thực hiện […]
March 25, 2015

Dịch vụ lau kính văn phòng KH tòa nhà Cafe Trung Nguyên, Q1

1. Mô tả dự án Dịch vụ vệ sinh kính cao ốc văn phòng cho tòa nhà văn phòng của Tập Đoàn Cafe Trung Nguyên, Q1, TPHCM […]
March 25, 2015

Dịch vụ vệ sinh kính tòa nhà Thế giới mới, Q1

1. Mô tả dự án Dịch vụ vệ sinh kính cao ốc văn phòng cho thuê Thế Giới mới, Quận1 2. Công việc đã thực hiện Vệ […]
March 25, 2015

Dịch vụ vệ sinh kính tòa nhà HDTC Building, Q1

1. Mô tả dự án Dịch vụ vệ sinh kính cao ốc văn phòng cho thuê HDTC Building, Quận1 2. Công việc đã thực hiện Vệ sinh […]
March 25, 2015

Dịch vụ lau kính tòa nhà cao ốc KH HDTC Buidling, Q1

1. Mô tả dự án Dịch vụ lau kính tòa nhà văn phòng cao ốc, HDTC Building, Q1 2. Công việc đã thực hiện Vệ sinh […]
March 25, 2015

Dịch vụ lau kính nhà cao tầng KH The New World Center, Q1

1. Mô tả dự án Dịch vụ lau kính tòa nhà văn phòng cho thuê The New World Center, Quận1 2. Công việc đã thực hiện […]
March 25, 2015

Dịch vụ lau kính văn phòng KH Báo Phụ Nữ TPHCM, Q3

1. Mô tả dự án Dịch vụ lau kính tòa nhà văn phòng tòa nhà Báo Phụ Nữ TPHCM, Quận3 2. Công việc đã thực hiện […]