phục hồi đá

March 28, 2015

Đánh bóng đá cẩm thạch KH Chung cư cao cấp Everich 3-2 Q10

1. Mô tả dự án Dịch vụ đánh bóng đá cẩm thạch chung cư cao cấp Everich 3-2, Q10, TPHCM 2. Công việc đã thực hiện […]
March 28, 2015

Dịch vụ phục hồi đá Marble KH Nhà hàng Tokyo Delie Q7

1. Mô tả dự án Dịch vụ đánh bóng phục hồi sàn đá Marble khách hàng Tokio Delie Q7 2. Công việc đã thực hiện Đánh bóng […]
March 25, 2015

Dịch vụ đánh bóng đá Marble KH Tòa nhà Cafe Trung Nguyên, Q1

1. Mô tả dự án Dịch vụ đánh bóng đá Marble tòa nhà tập đoàn Cafe Trung Nguyên, Quận 1 2. Công việc đã thực hiện […]