đánh bóng đá

March 28, 2015

Đánh bóng sàn đá cẩm thạch vàng văn phòng KH Quầy Cafe Q1

1. Mô tả dự án Dịch vụ đánh bóng đá cẩm thạch vàng cho văn phòng quầy cafe, Bùi Thị Xuân, Q1, TPHCM 2. Công việc […]
March 28, 2015

Đánh bóng đá cẩm thạch cầu thang KH Văn Phòng Cho Thuê Q3

1. Mô tả dự án Dịch vụ đánh bóng đá cẩm thạch văn phòng cho thuê, Nguyễn Văn Trỗi, Q3, TPHCM 2. Công việc đã thực […]
March 28, 2015

Đánh bóng đá cẩm thạch KH Chung cư cao cấp Everich 3-2 Q10

1. Mô tả dự án Dịch vụ đánh bóng đá cẩm thạch chung cư cao cấp Everich 3-2, Q10, TPHCM 2. Công việc đã thực hiện […]
March 25, 2015

Dịch vụ đánh bóng đá Marble KH Ngân hàng Indovina Bank

1. Mô tả dự án Dịch vụ đánh bóng đá Marble ngân hàng Indovina Bank, Quận 3 2. Công việc đã thực hiện Đánh bóng sàn đá Marble […]
March 25, 2015

Dịch vụ đánh bóng đá Marble KH khu thương mại Parkson Q11

1. Mô tả dự án Dịch vụ đánh bóng đá Marble khu thương mại Parkson, Quận 10 2. Công việc đã thực hiện Đánh bóng sàn đá Marble […]
March 25, 2015

Dịch vụ đánh bóng đá Marble KH Khách sạn Lavender, Q1

1. Mô tả dự án Dịch vụ đánh bóng đá Marble khách sạn Lavender, Quận 1 2. Công việc đã thực hiện Đánh bóng sàn đá […]
March 25, 2015

Dịch vụ đánh bóng đá Marble KH Tòa nhà Cafe Trung Nguyên, Q1

1. Mô tả dự án Dịch vụ đánh bóng đá Marble tòa nhà tập đoàn Cafe Trung Nguyên, Quận 1 2. Công việc đã thực hiện […]