lau kính nhà xưởng

March 25, 2015

Dịch vụ vệ sinh kính văn phòng nhà máy – KH Rohto Vsip Bình Dương

1. Mô tả dự án Dịch vụ vệ sinh kính tòa nhà văn phòng công ty sản xuất dược Phẩm Rohto, VSIP Bình Dương 2. Công việc […]