TKT Clean...
Quy trình mài bằng đĩa mài đánh bóng đá granite

Grinding process with granite polishing disc

All in one
09.09.05.80.20