vệ sinh kính cao ốc

March 25, 2015

Dịch vụ lau kính tòa nhà cao ốc KH HDTC Buidling, Q1

1. Mô tả dự án Dịch vụ lau kính tòa nhà văn phòng cao ốc, HDTC Building, Q1 2. Công việc đã thực hiện Vệ sinh […]