TKT Clean...
Dọn dẹp nhà cửa đón Tết vừa nhanh vừa hiệu quả

Cleaning the house for Tet is both fast and effective

Những lưu ý khi sử dụng chất tẩy rửa trung tính

Notes on using neutral detergents

09.09.05.80.20