TKT Clean...
Hướng dẫn làm sạch nhà vệ sinh tại trung tâm thương mại

Instructions for cleaning toilets in shopping centers

09.09.05.80.20