TKT Clean...
Sử dụng máy phun sương diệt khuẩn ngăn ngừa dịch bệnh

Disinfectant nebulizer to prevent disease

09.09.05.80.20