TKT Clean...

Cam kết thanh toán bảo mật

Cam kết bảo mật thanh toán

Các thông tin về chúng tôi bạn có thể tham khảo tại Link: Công ty TKT Clean

Dưới đây là cam kết bảo mật thanh toán bao gồm:

1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.1. Thanh toán bằng tiền mặt:

Khi nhận hàng Khi chọn hình thức thanh toán tiền mặt, quý khách hàng vui lòng thanh toán trước để xác nhận đơn hàng.

Đơn hàng được tính là xác nhận thành công khi nhân viên tư vấn của tktclean.com xác nhận lại đơn hàng với quý khách và nhận được khoản thanh toán trước cho đơn hàng.

1.2. Thanh toán chuyển khoản ngân hàng:

Khách hàng thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng theo số tài khoản ngân hàng được cung cấp trên website tktclean.com.

Nội dung chuyển khoản phải được điền đúng và chính xác để quá trình đối soát, so khớp thông tin diễn ra thuận lợi.

Trường hợp quý khách hàng tự ý thay đổi nội dung chuyển khoản hoặc chuyển khoản mà không kèm nội dung thì quyền quyết định thanh toán đó có hợp lệ không sẽ thuộc về tktclean.com

2. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN

Tất cả các thông tin thanh toán của khách hàng chỉ sử dụng với mục đích thanh toán tại Tktclean.com mà chúng tôi hoàn toàn không được phép sử dụng với bất kỳ mục đích nào khác.

All in one
09.09.05.80.20