Hóa chất vệ sinh

Hóa chất vệ sinh công nghiệp. Là những sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu tổng hợp không có trong tự nhiên. Dĩ nhiên hóa chất vệ sinh công nghiệp khác với chế phẩm chiết xuất từ thiên nhiên.

Showing all 3 results