TKT Clean...
Hướng dẫn vệ sinh bằng máy giặt thảm bằng hơi nước nóng

Cleaning with a hot steam carpet washing machine

All in one
09.09.05.80.20