TKT Clean...
Máy chà sàn công nghiệp ngồi lái làm sạch hiệu quả, nhanh chóng

Industrial floor scrubber sitting driver effectively cleans

All in one
09.09.05.80.20