TKT Clean...
Những lưu ý khi sử dụng chất tẩy rửa trung tính

Notes on using neutral detergents

All in one
09.09.05.80.20