TKT Clean...
Tẩy vết ố vàng trên đá Granite, Marble bằng nước lau sàn đá tự nhiên

Tẩy ố vàng trên đá Marble bằng nước lau sàn đá tự nhiên

All in one
09.09.05.80.20